Cơ bản 16f877a

Bài 3 Ngắt

Khái niệm ngắt là một khái niệm rất phổ biến trong tất cả các hệ thống vi điều khiển, vi xử lý và máy tính. Vậy ngắt là gì?

Giới thiệu chuẩn I2C

Viết tắt của Inter-Intergrated Circuit – là một bus nối tiếp do Philip phát triển.

Bài 1 : Điều khiển các Port I/O

Đây là một trong những ứng dụng đơn giản nhất giúp ta làm quen với vi điều khiển.

Bài 2. Chương trình delay.

Vài nét sơ lược về chương trình delay.

Bài 3: Kĩ thuật bảng

Phân tích giải thuật kĩ thuật bảng và một số ứng dụng hiển thị với LED.

BÀI 4: PARALLEL SLAVE PORT (PSP) VÀ ỨNG DỤNG

Sơ lược về cấu tạo và chức năng của PSP